Znalecká činnost:

Znalecké posudky vyhotovuji především pro soudy všech stupňů, finanční úřady, obecní úřady a úřady krajské samosprávy, advokátní kanceláře, notáře, insolvenční správce a likvidátory, obchodníky s cennými papíry, dražebníky, ostatní podnikatelské subjekty v rámci jejich podnikatelské činnosti, fyzické osoby (občany) podle jejich potřeb ...

Předmět ocenění:

Rodinné domy, rekreační chaty a chalupy, zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory, bytové domy, komerční objekty, výrobní haly a budovy, pozemky.

Účel ocenění:

Vyhotovení znaleckých posudků a odhadů obvyklých (tržních) cen nemovitostí

 • Znalecké posudky
  • pro daňové účely (převod, darování, směna)
  • tržní ocenění nemovitostí (vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů, dědictví apod.)
  • určení ceny nemovitosti pro její zahrnutí do jmění firmy
 • Odhady obvyklých (tržních) cen nemovitostí
  • Pro úvěrové řízení bank
  • Konkurzní řízení
  • Dražby

Služby pro stavební řízení:

Zajišťujeme komunikaci se stavebním úřadem, stanoviska dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení, kompletaci dokladů a materiálů ke stavebnímu a územnímu řízení.

Oblast působnosti:

Praha, Středočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj