Orientační ceny za vypracování znaleckého posudku

Služby pro stavební řízení

Druh nemovitosti Cena Druh služby Cena
Byt od 4.500,- Kč Uzemní a stavební řízení do 24 000,- Kč
RD od 5.500,- Kč Samostatné územní řízení do 14 000,- Kč
Rekreační objekt od 5.500,- Kč Ohlášení stavby do 10 000,- Kč
Samostatný pozemek od 5.250,- Kč Zábory pozemků do 5 000,- Kč
Garáž od 4.500,- Kč Kolaudace do 5 000,- Kč


Konečná cena je závislá na konkrétní nemovitosti, předaných podkladech, umístění nemovitosti a termínu vyhotovení.

U služeb uvedené částky neobsahují náklady spojené se správními poplatky ani další služby.Termín vyhotovení posudků je běžně do 5-ti pracovních dnů od předání podkladů, v případě služeb je zavislý na správních lhůtách.