Orientační ceny za vypracování znaleckého posudku

Služby pro stavební řízení

Druh nemovitosti Cena Druh služby Cena
Byt od 7.000,- Kč Uzemní a stavební řízení do 30.000,- Kč
RD od 8.500,- Kč Samostatné územní řízení do 20.000,- Kč
Rekreační objekt od 8.500,- Kč Ohlášení stavby do 15.000,- Kč
Samostatný pozemek od 7.000,- Kč Zábory pozemků do 8.000,- Kč
Garáž od 6.000,- Kč Kolaudace do 8.000,- Kč


Konečná cena je závislá na konkrétní nemovitosti, předaných podkladech, umístění nemovitosti a termínu vyhotovení.

U služeb uvedené částky neobsahují náklady spojené se správními poplatky ani další služby.Termín vyhotovení posudků je běžně do 5-ti pracovních dnů od předání podkladů, v případě služeb je zavislý na správních lhůtách.