OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

ZAJIŠŤOVÁNÍ STAVEBNÍCH POVOLENÍ

Soudní znalectví v oboru oceňování nemovitostí

Koncesovaný odhadce, smluvní odhadce KB, a.s.

Smluvní odhadce pro Raiffeisenbank a.s. a Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Smluvní odhadce pro Wüstenrot a.s.

Znalecké posudky, odhady obvyklých (tržních) cen nemovitostí

Prověření pozemků, uzemní řízení, stavební řízení, ohlášení staveb